Смяна на вентили и иглички в Сервиз за гуми Тайърс

Смяна на вентили

При всяка смяна на гумите е препоръчително да се сменят вентилите. това е залегнало във всички инструкции за монтаж и то е с цел Вашата безопасност, както и удължаване живота на гумите, защото старите вентили могат да изпуснат въздух.